������������������

Εγκατάσταση κλιματιστικού

/

Μελετάμε το χώρο σας για τη σωστή θέση τοποθέτησης κλιματιστικού ώστε η συσκευή σας να αποδίδει τα μέγιστα. 
Το κλιματιστικό τοποθετείται από εξειδικευμένο ψυκτικό οποίος πραγματοποιεί έλεγχο καλής λειτουργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας,

πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;